Vergoedingen

 

Neem bij uw eerste bezoek uw ID-bewijs, zorgverzekeringspas en schoenen waarop u sport of geregeld loopt, mee. 

 

Podotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De vergoeding van podotherapie is verdeeld in twee stromen:

  • diabetes gerelateerde zorg
  • reguliere zorg

Vergoedingen diabetes gerelateerde zorg:

Mensen met Diabetes mellitus kunnen op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut. Mensen met diabetes en een zorgprofiel van 2 of hoger krijgen medisch noodzakelijke voetzorg vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Deze zorgkosten zullen rechtstreeks worden ingediend door de podotherapeut bij de zorgverzekering.

 

Vergoedingen reguliere zorg:

De vergoedingen voor podotherapie vallen niet onder het eigen risico. Wel is het zo dat deze zorg niet rechtstreeks door de podotherapeut kan worden ingediend. U dient daarom direct na de behandeling de rekening te betalen en deze vervolgens in te dienen bij uw zorgverzekering*. U kunt bij Podotherapie Stephanie Lonij uitsluitend met pin betalen.

 

De zorgverzekeraar stelt vaak als voorwaarde dat de podotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Sommige zorgverzekeraars vragen om een verwijzing van de (huis)arts. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding. Iedere verzekeringspolis heeft andere voorwaarden, de hoogte van de vergoeding is hier afhankelijk van. 

 

* Waar u op moet letten is het feit dat sommige verzekeraars een totaalbedrag voor voetzorg hebben vastgesteld. Binnen dit totaalbedrag vallen ook andere voetzorgverleners zoals pedicures. Mocht u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling staan, zoek dit dan van tevoren goed uit om nare verrassingen te voorkomen.

 

Klik op deze link om te kijken welke vergoedingen uw zorgverzekering hanteert.